Ultrazvukové vyšetření, sonografie

Jedná se o vyšetření neinvazivní, nebolestivé, bez radiační zátěže, trvající dle náročnosti 10-20 minut. Toto vyšetření má jedinečnou a nezastupitelnou roli zejména v rámci prevence mozkové cévní příhody. Více viz indikace k vyšetření.

Cílem tohoto vyšetření v neurologii je zobrazení cév, svalů, periferních nervů anebo speciálních struktur mozku. Hlavní přínos je při zobrazení mozkových přívodných cév. Posouzení jejich stavu je důležité pro určení rizika vzniku anebo opakování mozkové cévní příhody. Zjišťujeme, jestli jsou cévy průchodné, případně v jakém stádiu je „ucpávání cév“ procesem zvaným Ateroskleróza.

Rizikovými pacienty, jsou ti, kteří mozkovou příhodu již prodělali, anebo jim může hrozit při přítomnosti ostatních rizikových faktorů:

  • vysoký krevní tlak
  • obezita
  • kouření
  • přítomnost mozkové příhody u sourozenců nebo rodičů
  • cukrovka
  • ischemická choroba srdeční (ICHS)
  • stav po prodělaném srdečním infarktu nebo implantaci stentu
  • postižení cévního systému dolních končetin tzv. ICHDKK

Pro úplnost udávám, že plnohodnotné neurologické vyšetření cév, zahrnuje nejenom vyšetření krkavic, ale i vyšetření cév přes lebeční kost, které umožní zobrazit cévy přímo v mozku. Toto vyšetření provádějí pouze neurologové. Vyšetření ultrazvukem jinými specialisty, jako jsou radiologové, interní nebo cévní lékaři, je NEKOMPLETNÍ, protože je provedeno pouze izolované vyšetření krkavic a nezjišťuje se stav cév přímo v mozku.

Poměrně novou indikací je pak diagnostika Parkinsonovy nemoci, kdy pomocí ultrazvuku můžeme zjistit riziko propuknutí této nemoci i mnoho let dopředu. Toto žádné jiné vyšetření nenabízí. Navíc tuto možnost poskytuje jen několik málo pracovišť v ČR. Více informací v tomto článku.

Dále je možno vyšetřit postižení tzv. středového nervu horní končetiny v rámci tzv. syndromu karpálního tunelu. Toto vyšetření bohužel neproplácí pojišťovna.

Ultrazvukové vyšetření

Indikace k ultrazvukovému vyšetření v neurologii:

Na ultrazvukové vyšetření potřebujete žádanku od Vašeho obvodního lékaře anebo jiného ambulantního specialisty. Pro pacienty vedené v mé ambulanci mohu za určitých podmínek toto vyšetření indikovat sám.

Ultrazvukové vyšetření středového nervu:

Vyšetření trvá zhruba 5 minut a NENÍ hrazeno ze zdravotního pojištěn. Viz seznam výkonů pro samoplátce. více zde Jeho výhodou je rychlost a také nebolestivost proti klasickému ENG/EMG vyšetření, které někteří jedinci špatně tolerují.

Nevýhodou je pak fakt, že se nezjistí přesně tíže postižení nervu a nelze tedy říci, jak moc je nerv postižen a jestli je již nutná operace. Nicméně je to alternativou vyšetření EMG, které je povinné ze strany zaměstnavatele u pacientů tzv. v riziku svalové zátěže skupiny 3, např. ve chvíli, kdy si nejste jisti, jestli „projdete“ přes EMG a nepřeřadí vás na jinou pracovní pozici.