Kromě zde uvedené činnosti, spolupracuji úzce s neurologickým oddělením nemocnice FM a spolu s prim. Markem Böhmem obnovujeme po několika letech možnosti ultrazvukového vyšetření pacientů v rámci problematiky mozkových příhod.

Dále se pak od roku 2019 podílím na službách neurologické JIP / iktového centra Nemocnice Karviná. V současné době pandemie se jedná i o péči o pacienty s tzv. těžkém stavu na COVID-JIP oddělení.

Pracovní činnosti:

Ambulantní lékař Therapon 98 Kopřivnice leden 2019 - březen 2021
Dny zdraví Hyundai Nošovice květen 2019
Výuka neurologie na vyšší odborné škole fyzioterapie, 3-letý obor ukončený statní zkouškou, Deggendorf DE únor 2017 - září 2018
Zástupce primáře Neurologie, Donauisar Klinikum Deggendorf + Dingolfing DE únor 2015 - září 2018
Sekundární lékař Neurologie, Městská klinika Görlitz DE březen 2013 - prosinec 2014
Sekundární lékař psychiatrie, Hochweitzschen DE červen 2012 - leden 2013
Sekundární lékař neurologie, Freiberg Sachsen DE říjen 2011 - květen 2012
Sekundární lékař psychiatrie, Zschadraß DE duben 2011 - září 2011
Sekundární lékař neurologie, Zschadraß DE duben 2008 - duben 2011
Sekundární lékař neurologie, Frýdek-Místek CZE říjen 2005 - březen 2008

Stáže a vzdělání:

Online sympozium praktické neurologie, Brno, CZ listopad 2020
Výroční český a slovenský epileptologický sjezd, Ostravice, CZ září 2020
Expy 2020, Update neurodegenerativních chorob, Hustopeče, CZ červen 2020
Ultrazvuková diagnostika Parkinsonovy nemoci, Prof. Školoudík, Olomouc, CZ únor 2020
Neurologie pro praxi, Plzeň, CZ leden 2020
Výroční český a slovenský neurologický sjezd, Praha, CZ listopad 2019
Diagnostika a terapie akutní závratě, Praha, CZ listopad 2019
Valašsko-lašské neurologické sympózium, Soláň, CZ listopad 2019
Udělení funkční odbornosti Neurosonologie dle kritérií České neurosonologické společnosti ČLS JEP říjen 2019
Duplexní sonografie 3.část, zaměřeno na patologické nálezy, Prof. Školoudík, Ostrava, CZ květen 2019
Expy 2019, Update neurodegenerativních chorob, Hustopeče, CZ duben 2019
Duplexní sonografie 2.část, zaměřeno na intrakraniální cévy, prof. Školoudík, Ostrava, CZ září 2017
FEES, základní kurz flexibilní endoskopické diagnostiky poruch polykání, Dr. Kley; Ulrich Birkmann Köln, DE květen 2017
Duplexní sonographie 1.část, zaměřeno na extrakraniální cévy, prim. Škoda, Jihlava, CZ červen 2016
Epilepsie Update, Epileptické centrum Erlangen, DE duben 2016
Kurs zobrazování nervů a svalů pomocí ultrazvuku a MRT, základy neurosonografie, Praha CZ únor 2016
Předatestační neurologické repetetorium, Dresden, DE říjen 2014
EEG seminář pro pokročilé, Prof.Kursawe, Freiberg DE duben 2013
DEGUM ultrazvukový kurs, nádstavbový kurs extrakraniální cévy, Prof.Schweizer, Chemnitz DE květen 2012
EEG seminář pro začátečníky, Prof. H. Kursawe, Freiberg DE květen 2012
Interdisciplinární kurs Závratě Diagnostika a terapie, Dresden, DE leden 2012
Praktické postupy v akupunktuře, Prof. Barešová, Praha únor 2011
Praktické postupy akupunktury u bolestí hlavy, Praha listopad 2010
Klinická neuroradiologie, Leipzig DE říjen 2010
14. Lipský seminář, Update iCMP, Leipzig DE květen 2010
Praktické postupy v akupunktuře, Prof. Barešová, Praha únor 2010
Praktické postupy akupunktury u gynekologických onemocnění, Prof. Barešová Praha únor 2009
Praktické postupy v akupunktuře, Prof. Barešová, Praha únor 2008
Jazykové zkouška z německého jazyka, shodná s B2 úrovní Goethe Institut březen 2008
Jazyková škola Hello Ostrava, jazyková zkouška uroveň B1 certifikát Goethe Institut září 2007- únor 2008
Základní přerušovaný kurs akupunktury, celkem 6. Části zakončení ústní zkouškou, Prof. Barešová IPVZ, Praha září 2006 - únor 2007
studium 3. Lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, Praha 1998 - 2005
Gymnázium T. G. Masaryka, Frýdek-Místek, maturita 1994 - 1998

Profesní kurzy a stáže:

PADI zákl. potápěčský kurs prosinec 2010
výuka první pomoci zážitkem. www.zdrsem.cz podzim 2006
studijní pobyt na Klinice ortopedie a traumatologie nemocnice Paolo Giaccone Palermo, Itálie srpen 2005
semestrový seminář Právo a management ve zdravotnictví, MUDr. David Marx 3.LF UK letní semestr 2003
semestrový seminář Komunikace s pacientem, MUDr. David Marx 3.LF UK zimní semestr 2002