Historie

Neurologická ambulance ve Frýdlantě n. Ostravicí byla dlouhé roky úspěšně vedena MUDr. Ivo Ševčíkem. Jeho péče o pacienty s akutními, ale i chronickými bolestmi pohybového aparátu a schopnost rychle pomoci se „zablokovanými zády“ byla proslulá i mimo hranice Moravskoslezského kraje. Koncem roku 2020 začala jeho spolupráce se mnou, která vedla k prodeji ambulance a odchodu kolegy Dr. Ševčíka do zaslouženého důchodu. Množství pacientů, kterým dokázal pomoci od jejich potíží bylo enormní.

Od dubna 2021 jsem majitelem a prozatím jediným lékařem v ambulanci já, MUDr. Tomáš Borák. Chtěl bych svým pacientům nabídnout jiné spektrum služeb v tak širokém oboru, kterým neurologie v dnešní době je. Důležitou spolupracovnicí mé ambulance je administrativní pracovnice Pavla Kaderková, bez které si chod ambulance neumím představit.

Co Vám mohu nabídnout?

Vycházím se zkušeností, které jsem načerpal během více než 16-ti let, kdy jsem pracoval na různých neurologických a psychiatrických klinikách v Německu a ČR. Blízké jsou mi i myšlenky celostní medicíny a akupunktury, kdy mohu z mnohaleté praxe říci, že západní medicína provádí poměrně často nákladná a drahá vyšetření a tzv. se „na nic nepřijde“ a přitom mnoho zdravotních neduhů může často být projevem bagatelizace životního příběhu pacienta a prožitých stresových situací.

Hlavní zaměření mé ambulance je péče o pacienty s problematikou cévních mozkových příhod více zde proklik (iktů), někdy také označováno jako iCMP, cévní nebo iktová poradna. Své zkušenosti v této problematice jsem čerpal zejména během působení na pozici zástupce primáře na klinice tzv. komplexního iktového centra v Deggendorfu, Bavorsko. Dále pod vedením primáře Böhma ve Freibergu, který je jedním ze zakladatelů ultrazvukového vyšetření periferních nervů více zde uz vyšetření středového nervu v Německu. Toto vyšetření se pomalu začíná rozšiřovat i v ČR, bohužel zdravotní pojišťovny jej stále neproplácí.

Další problematikou, na kterou se specializuji, je spektrum neurodegenerativních onemocnění, mezi které patří zejména Parkinsonova nemoc a demence více zde. Dále epilepsie a závrativé stavy více zde.

Zde pak uvádím výčet hlavních oblastí neurologie, kde vám mohu pomoci s diagnostikou a terapií:

 • problematika mozkových cévních příhod
 • neurodegenerativní nemoci, zejména Parkinsonova nemoc a demence
 • syndrom neklidných nohou
 • bolesti hlavy
 • závratě
 • epilepsie a poruchy vědomí
 • tzv. úžinový syndrom zejména syndrom karpálního tunelu
 • jiné onemocnění periferních nervů včetně polyneuropatie např. v rámci komplikace cukrovky
 • brnění a mravenčení končetin v rámci tzv. „latentní tetanie“
 • zánětlivá onemocnění
 • vertebrogenní obtíže a ostatní neurologické nemoci

Samozřejmě se zabývám i ostatními neurologickými nemocemi, které nejsou explicitně zmíněny a v rámci mezioborové spolupráce i vertebrogenními obtížemi, neboli laicky bolestmi zad.

Nedílnou součástí mé ambulance je možnost ultrazvukového vyšetření tzv. sono krkavic nebo UZ karotid více zde ultrazvukové vyšetření sonografie proklik